ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, เข้าร่วมประชุม ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1925986780943042