ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 8/2564 พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ, มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1911881142353606