ประชุมจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1908720979336289