การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มโรงเรียนลำเซบาย สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA) และเกณฑ์การพิจารณา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 71 ราย ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1901193486755705