ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสนางคนิคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม และร่วมประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสนางค์บูรพาและเสนางค์ประจิม มอบนโยบายการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักการบริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางลงสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1900515776823476