ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564