โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พร้อมด้วยวิทยากร ประกอบด้วย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล บรรยายในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นายธนชน มุทาพร ประธานชมรม ผอ.สพท. แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เข้าอบรมคือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอลืออำนาจ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1896140757260978