อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZooM หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หรือ ว PA โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นวิทยากร ส่งสัญญาณ จากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1890046147870439