โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1887631998111854