ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรทางบริหารบุคคลกำหนด และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1870470353161352