ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวพิสมัย พูลเชื้อ ที่โอนย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1856069711268083