ประชุม รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และ ผอ.กลุ่มฯ สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อหารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/1853938894814498