กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1849320048609716