โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและเพื่อให้สถานศึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้น คัดกรองนักเรียนให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รอบด้านทันเวลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1845467545661633