โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม หัวตะพาน พนา ชานุมาน และปทุมราชวงศา รวมทั้งสิ้น 42 คน  ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1845454375662950