พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ ทั้งสิ้น 123 คน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงแบ่งผู้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานฯ ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 41 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1843108965897491