ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564)

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564) เพื่อร่วมพิจารณาวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1840739779467743