การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2567 รอบที่ 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.อำนาจเจริญ)

ย้ายในเขต รอบ 2/2567

ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/folders/1RVUbfqaYkn4x3CfxJYBKX2za8MlUlKuK?usp=drive_link

ย้ายต่างเขต รอบ 2/2567

ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/folders/1RVUbfqaYkn4x3CfxJYBKX2za8MlUlKuK?usp=drive_link

Loading