สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำคณะบุคลากร สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคโลหิต สืบเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จึงออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นโลหิตสำรองใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1834225293452525