การประชุมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing (Online)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing (Online) ผ่านแพลตฟอร์ม VooV เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ส่งสัญญาณจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1834221343452920