สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีแนวทางสร้างความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ตลอดจนการบริหารจัดการภายในโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ให้กำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนเห็นถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนหนองปลิง 2.โรงเรียนก่อรามคำแหงอนุสรณ์2 3.โรงเรียนบ้านดอนเมย 4.โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/pfbid02Q4RXM3BcCXX6tX3vzkPs2V34KDVbS74kkpwJ9Po7QxSvUR8mhaFaCJXqFfZjejsDl

Loading