สพป.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาชาญในด้านต่างๆ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/pfbid02Q4RXM3BcCXX6tX3vzkPs2V34KDVbS74kkpwJ9Po7QxSvUR8mhaFaCJXqFfZjejsDl

Loading