สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 2.โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 3.โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 4.โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ อำเภอชานุมาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวันนักเรียน การปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 การอ่านออก เขียนได้ และโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/pfbid02Q4RXM3BcCXX6tX3vzkPs2V34KDVbS74kkpwJ9Po7QxSvUR8mhaFaCJXqFfZjejsDl

Loading