สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีนักเรียนสมัครสอบ(ทางระบบออนไลน์) สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 287 คน มาสอบ 239 คน สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 630 คน มาสอบ 491 คน รวมผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 917 คน มาสอบทั้งสิ้น 730 คน ขาดสอบ 187 คน โดยใช้ห้องสอบ จำนวนทั้งสิ้น 26 ห้องสอบ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0hauqd2Xfw9pinxwSoJ3NE1v2vSHuaK5hcko4JrqgzVx9fx6J6tAsTTTHT9RUCmuCl

Loading