สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ 1. ขอความเห็นชอบประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 (แบบ พฐ. 7) 2. ขอความเห็นชอบประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ เรื่อง จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 (แบบ พฐ. 8 ) 3. ขอความเห็นชอบคำสั่ง กศจ.อำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมอบอำนาจให้สถานศึกษา 4. การรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นผลการคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 8 ) ประจำปีการศึกษา 2567


รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02CzmUwQXwKGpNnHDPYrJm26A5gZLBR5YsxNjmqi8j1FUSZVGixtRtn2Uqvj691EkZl?_rdc=1&_rdr

Loading