สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์ ยอดไกรศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษา 2. เด็กชายกฤณภัทร วงศ์อำไพรุ่งเรือง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เป็นการประเมินผลการเรียนระดับปฐมวัย

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid08Rc1nNjoU5Q56gcG9VXHFqxCzo4VXUqa3DYdNYmHegm8rxGGgbBSWE6JH4skxLHql

Loading