ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1814662732075448