สพป.อำนาจเจริญ เปิดงานถนนการศึกษา มหกรรมวิชาการ สืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ปี 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานถนนการศึกษา มหกรรมวิชาการ สืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2567 ณ ลานเวทีเมืองสองนาง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม และเสนางค์บูรพา และแสดงศักยภาพทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษาของครูและนักเรียน ให้รวมถึงประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเพณีบุญข้าวจี่ของอำเภอเสนางคนิคม


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0g65822eccwxq9iPHgtKcuXGKz6pgFdR98nK4KuAzB1L8f1QogDEU4LscTkPHCo7Rl

Loading