สพป.อำนาจเจริญ เปิดการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินทางไกลและเข้าค่อยพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประมวลผลการเรียนรู้และพัฒนาการทางการลูกเสือ ในเรื่องของความรู้ การเป็นผู้นำ ผู้ตามมีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 2. โรงเรียนบ้านดงสวาง 3. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4. โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 5. โรงเรียน ตชด.บ้านหนองมะแซว 6. โรงเรียนบ้านสีนวน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0QUiDsD6weQSQRpZmiG1UeR3CE15ss9XihYM5NPX6TKD3oKZLgcBMdCG3K7DSKfeWl

Loading