สพป.อำนาจเจริญ ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยมีบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้ง หารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนิน การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. และข้อปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02VngbLkCL45WSN7UexxRAB1Q5oCj3B3CXWCP6vrXAF4AgiBoArxwN2YUYfV3Rcwmbl

Loading