วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น ในงานวันครู ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0v78eJBrhYKmREREtsKB9QgNmZxMPfdmZsofoWamMNjyBWcjshtocbhmxziCD4ncWl

Loading