สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง อาจต้องให้ความรู้ แนะนำให้รู้การออม การใช้เงิน โดยนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ดำรงตน ปลูกฝังกับครูบรรจุใหม่ ส่วนครูที่มีหนี้สินอยู่ก็ต้องแนะนำให้เปลี่ยนค่านิยม โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


Loading