การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ อำเภอเสนางคนิคม วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การสร้างระเบียบวินัย การแสดงความสามารถทางด้านกีฬาแต่ละประเภท และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ข้อความ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid06afksci1etxYQbAT6QkGBxnVo1H3JR1D1Gf143wAcyeD3LNuQtbXE9ZsyeraqDhxl

Loading