สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ


Loading