สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอปทุมราชวงศา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายวีระชัย ไกยรัตน์, นางแสงเดือน สายโสภา คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สู่ผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนกลุ่มปทุมราชนาหว้าคำโพน กลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ เข้าร่วมการประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/366812569195871?ref=embed_post

Loading