สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ กำหนด ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6) จำนวน 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) จำนวน 1 คน เพื่อนำส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/365132826030512?ref=embed_post

Loading