สพป.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ (อ่างน้อย) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป รวมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปะการแสดงของท้องถิ่น สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและจังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/365106826033112?ref=embed_post

Loading