สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในวันครูปี 2567 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/362076519669476?ref=embed_post

Loading