สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/357444116799383?ref=embed_post

Loading