บริจาคเงินรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคเงินรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566 วัตถุประสงค์ของการจัดงานกาชาด เพื่อเป็นการหารายได้ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

Loading