ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาคารของข้าราชการ (บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(เดิม))ที่ชำรุดทรุดโทรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาคารของข้าราชการ (บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(เดิม))ที่ชำรุดทรุดโทรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Loading