สพป.อำนาจเจริญ ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ, สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และ สพป.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้ง ร่วมในกระบวนการการผลิต พัฒนา ดูแลนิเทศนักศึกษาครูในการจัดกิจกรรมเชิงพื้นที่ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569) ณ ห้องประชุมโกมุท อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02Xw2HabieZM9mi4AJduYnsepurDUGTzvHvFakwNBQH2ffLno6SrfSiLRVR2KYZjwYl

Loading