สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ตามความจำเป็นขาดแคลน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ โดยมี นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายวีระชัย ไกยรัตน์, นางแสงเดือน สายโสภา คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2425148007693581?ref=embed_post

Loading