การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ ก.ต.ป.น. สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อสรรหาและเลือกกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ทั้งนี้ กรรมการการเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2424923831049332?ref=embed_post

Loading