การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการ สร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยผู้เข้าประชุมฯ เป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 52 คน
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/267232775820518?ref=embed_post

Loading