ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินขัน เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มลุ่มน้ำโขง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางปติมา กาญจนากาศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหินขัน ได้นิเทศและติดตาม การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีนายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหินขัน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ