สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา