สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนได้รับความเสียหายจากพายุฝน