สพป.อำนาจเจริญ เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนปทุมราชนาหว้าคำโพน