สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคสิ่งของในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565